Prijava nuspojava

AKO STE ZDRAVSTVENI RADNIK

PODACI O PACIJENTU/ KORISNIKU LIJEKA

PODACI O NUSPOJAVAMA

PODACI O LIJEKU/LIJEKOVIMA POD SUMNJOM

Upišite podatak

Povezanost između lijeka i nuspojave može biti sigurna (nuspojava je nestala nakon prekida terapije, ponovno se javila nakon ponovnog uzimanja lijeka), vjerojatna (nuspojava je nestala nakon prekida uzimanja lijeka), moguća (više lijekova koji bi mogli izazvati nuspojavu, nuspojava još u tijeku) te nije vjerojatna (nema logične vremenske povezanosti, ali mala sumnja da je lijek izazvao navedene simptome ipak postoji).

CAPTCHA
* Molimo Vas da ispunite sva obavezna polja