ALBANIA

Alkaloid sh.p.k

Na tržištu Albanije Alkaloid AD Skopje posluje putem kompanije Alkaloid sh.p.k, koja je zadužena za etički marketing i promociju Alkaloidovih proizvoda.

KONTAKT

Telefon:
+ 355 42 42 29 55
e-mail: efida@alkaloid.com.mk
Kontakt osoba: Emira Fida

ADRESA

Alkaloid sh.p.kk)
Blvd. Gjergj Fishta
Nr.145 Shkalla 5 kati 8
Ap. 25
Tirana,  Albania