CRNA GORA

Alkaloid d.o.o. Подгорица

Na tržištu Crne Gore Alkaloid AD Skopje posluje putem kompanije Alkaloid d.o.o. Podgorica, koja je zadužena za etički marketing i promociju Alkaloidovih proizvoda.

KONTAKT

Telefon: + 382 20 246 207
Fax: + 382 20 246 208
Электронная почта:
alkaloid@t-com.me
Kontakt osoba: Vladislav Stanishic

ADRESA

Alkaloid d.o.o. Podgorica
Ul. Svetlane Kane Radević br.3/ V
81 000 Podgorica, Montenegro