HRVATSKA

Alkaloid d.o.o.

Na tržištu Hrvatske Alkaloid AD Skopje posluje putem kompanije Alkaloid d.o.o, koja se bavi marketingom i promocijom Alkaloidovih proizvoda te obavlja veleprodaju prema lokalnim distributerima u Hrvatskoj.

KONTAKT

Telefon: + 385 16 311 920
Fax: + 385 16 311 922
e-mail: alkaloid@alkaloid.hr
Kontakt osoba: Milosav Poposki

ADRESA

Alkaloid d.o.o.
Slavonska avenija 6 A
10000 Zagreb, Croatia

Na tržištu Hrvatske Alkaloid AD Skopje posluje putem kompanije Alkaloid d.o.o, koja se bavi marketingom i promocijom Alkaloidovih proizvoda te obavlja veleprodaju prema lokalnim distributerima u Hrvatskoj.