Ljudi grade visoko – kako bi mogli vidjeti što dalje
Ljudi grade zajedno – kako bi bili što bliže
Ljudi grade čvrsto – da se sigurnije osjećaju
Gradimo da bi ljudi imali što bolje zdravlje jer…
Zdravlje prije svega!