KOSOVO

ALK&KOS Pharmaceuticals

Na tržištu Kosova Alkaloid AD Skopje posluje putem kompanije ALK&KOS Pharmaceuticals, koja se bavi marketingom i promocijom Alkaloidovih proizvoda te obavlja veleprodaju prema lokalnim distributerima u Kosovu.

KONTAKT

Telefon: + 381 38 606 0081
e-mail iveseli@alkaloid.com.mk

Kontakt osoba: Ilir Veseli

ADRESA

ALK&KOS Pharmaceuticals
Magjistralja Prishtine – Shkup
(km. i shtate)
Laplje Selo, 10000 Prishtina, Kosovo