NADZORNI ODBOR

Miodrag MicajkovPROF. DR. MIODRAG MICAJKOV

Predsjednik Nadzornog odbora

po struci doktor prava. Profesor i bivši dekan Pravnog fakulteta „Justinian I“ pri Sveučilištu sv. Ćirila i Metoda u Skoplju. Predsjednik Nadzornog odbora od 1998. godine.


Ilija DzonovPROF. DR. ILIJA DŽONOV

Član Nadzornog odbora

po struci doktor medicine.
Profesor i bivši dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta sv. Ćiril i Metod u Skoplju. Član Nadzornog odbora od 1998. godine.


Bojan KralevskiBOJANČO KRALEVSKI

Član Nadzornog odbora

po struci diplomirani inženjer kemije.
Radi u društvu Alkaloid AD Skopje.. Član Nadzornog odbora od 1998. godine.


DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI

Sukladno važećim zakonima Republike Sjeverne Makedonije i Statutu društva, Nadzorni odbor nadzire poslovanje društva Alkaloid AD Skopje otkad je osnovan 1998. godine.

Članovi Nadzornog odbora redovno se jedanput godišnje sastaju radi razmatranja prijedloga odluka pripremljenih od strane Upravnog odbora u odnosu na poslovanje kompanije za tekuću godinu te kako bi se očitovali treba li iste usvojiti ili odbiti na Skupštini društva Alkaloid AD Skopje.