ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Alkaloid AD je dioničko društvo koje čine dva profitna centra: Farmacija i Kemija, kozmetika i botanika, s dva ovisna društva u Sjevernoj Makedoniji te 16 ovisnih društava i 2 predstavništva u inozemstvu (u Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji, Švicarskoj, Bugarskoj, Turskoj, Ukrajini, Ruskoj Federaciji i SAD-u).

Kompanija zapošljava 1.620 osoba u Sjevernoj Makedoniji i 492 osobe u inozemnim ovisnim društvima i predstavništvima.