Ove mrežne stranice izdaje i vlasništvo su:

ALKALOID d.o.o.

Slavonska avenija 6A,
10000 Zagreb

Republika Hrvatska

OIB: 28052499240

email: alkaloid@alkaloid.hr

tel: +385 1 63 11 920

UVJETI KORIŠTENJA MREŽNIH STRANICA DRUŠTVA ALKALOID D.O.O.

Društvo ALKALOID d.o.o. (dalje u tekstu: ALKALOID) se zahvaljuje na vašem zanimanju za naše proizvode i posjetu mrežnim stranicama društva (nadalje: „mrežne stranice“). Pristup internetskim stranicama ALKALOIDA i njihovo korištenje podrazumijevaju da prihvaćate dolje navedene uvjete korištenja te da ćete postupati u skladu s dolje navedenim uvjetima i primjenjivim pravnim propisima.

Informacije koje se pružaju na ovim mrežnim stranicama su javne prirode i služe samo u informativne svrhe i ne mogu se smatrati javnom ponudom ili pozivom na kupnju robe, usluga ili vrijednosnih papira društva ALKALOID ili drugih povezanih osoba, i ne bi trebali služiti kao osnova za donošenje bilo kakvih odluka (uključujući ulaganja) od strane partnera i klijenata društva ALKALOID.

Ove mrežne stranice ne daju liječničke ni zdravstvene savjete niti služe za postavljanje liječničke dijagnoze ili liječenje bilo kojeg pojedinačnog zdravstvenog problema, niti se mogu smatrati zamjenom za stručni savjet i usluge koje daju zdravstveni radnici. Uvijek zatražite savjet svog liječnika ili drugog zdravstvenog radnika u vezi sa svojim zdravstvenim stanjem.

Ove mrežne stranice ne daju liječničke ni zdravstvene savjete niti služe za postavljanje liječničke dijagnoze ili liječenje bilo kojeg pojedinačnog zdravstvenog problema, niti se mogu smatrati zamjenom za stručni savjet i usluge koje daju zdravstveni radnici. Uvijek zatražite savjet svog liječnika ili drugog zdravstvenog radnika u vezi sa svojim zdravstvenim stanjem.

ALKALOID poduzima sve kako bi omogućio optimalan rad i kvalitetu ovih mrežnih stranica, kako bi informacije bile točne i ažurne, te kako bi se na vrijeme otklonile tehničke greške ili netočne informacije. Percepcija pruženih informacija može ovisiti o različitim čimbenicima, uključujući znanstvene, poslovne, gospodarske i financijske, a s tim u vezi, korisnici ovih mrežnih stranica trebaju biti svjesni rizika povezanih s mogućim nesporazumom u tumačenju pruženih informacija. Svi korisnici ovih mrežnih stranica su suglasni da na vlastitu odgovornost pristupaju ovim mrežnim stranicama, kao i bilo kojim mrežnim stranicama koje su povezane s ovom mrežnom stranicom. ALKALOID, kao i bilo koji pravni subjekt koji je sudjelovalo u stvaranju, izradi ili održavanju ovih mrežnih stranica, ne snosi odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posljedičnu ili kaznenu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizaći iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih mrežnih stranica, ili mrežnih stranica povezanih s ovim mrežnim stranicama, kao i štetu nastalu na računalnoj opremi ili bilo kojoj drugoj imovini korisnika. ALKALOID se odriče svake odgovornosti za štetu nastalu izravnim ili neizravnim djelovanjem ili nedjelovanjem koje ste poduzeli na temelju informacija, usluga ili sadržaja na ovim mrežnim stranicama. Iako se trudimo da informacije na ovoj web-stranici budu točne, potpune i pravodobne, ne dajemo nikakva jamstva i nismo odgovorni ni za kakvu štetu ili gubitak nastao zbog netočne, nepotpune i nepravodobne informacije na web-stranici.

ALKALOID zadržava pravo u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga i bez prethodne obavijesti izmijeniti sadržaj ovih mrežnih stranica, ili ih u potpunosti ukinuti, te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Ove mrežne stranice mogu sadržavati određene informacije o budućim događajima. Takve informacije su uvijek vezane uz rizik različitih značajnih neizvjesnosti, uključujući djelovanje znanstvenih, poslovnih, ekonomskih i financijskih utjecaja, pa se stoga stvarni rezultati mogu znatno razlikovati od očekivanja ili predviđanja sadržanih u tim informacijama.

Na ovim mrežnim stranicama mogu se nalaziti poveznice na druge mrežne stranice. ALKALOID ne odgovara za niti daje korisnicima ovih mrežnih stranica bilo kakva jamstva u pogledu točnosti, vjerodostojnosti, ažurnosti i, općenito, bilo kakve druge kvalitete informacija sadržanih na mrežnim stranicama trećih osoba. Isključivo vlasnik takvih mrežnih stranica je odgovoran za sadržaj takvih stranica, pa preporučamo korisnicima ovih mrežnih stranica da se informiraju na tim stranicama o pravilima korištenja, uključivo i pravilima privatnosti koja se primjenjuju na tim stranicama.

Ove mrežne stranice sadrže materijale, uključujući tekst, fotografije, filmove, PDF datoteke i druge slike i zvuk, koji su zaštićeni autorskim pravima i/ili drugim pravima intelektualnog vlasništva. Sva autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva u ovom materijalu su u vlasništvu društva ALKALOID d.o.o. ili su ih vlasnici tih prava licencirali tako da se taj materijal može koristiti kao dio ovih mrežnih stranica. Ove mrežne stranice sadrže i žigove. Svi žigovi koji se koriste na ovim mrežnim stranicama pripadaju društvu ALKALOID d.o.o. ili su je vlasnici žigova licencirali za uporabu na ovim stranicama.

Svaka reprodukcija, prijenos, kopiranje, repliciranje ili korištenje informacija, slika, zvučnih zapisa koji se nalaze na ovim mrežnim stranicama, kao i poveznice na iste, nije dopuštena bez pisane suglasnosti društva ALKALOID. Zahtjev za korištenje informacija na ovim mrežnim stranicama mora se uputiti društvu ALKALOID na sljedeću adresu elektronske pošte: alkaloid@alkaloid.hr.


POLITIKA PRIVATNOSTI I KORIŠTENJE KOLAČIĆA
OPĆE INFORMACIJE

Ova Politika privatnosti usklađena je s UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA d 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i drugim primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka.

U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, društvo ALKALOID d.o.o. je Voditelj obrade, odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju. ALKALOID kao Voditelj obrade podataka jamči da će se vaši osobni podaci čuvati i zaštititi u skladu s primjenjivim zakonima i unutarnjom politikom zaštite podataka.

NAČIN, SVRHA I PRAVNI TEMELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Poštujemo vašu privatnost i prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo osobne podatke pošteno i zakonito, isključivo na temelju valjanih pravnih osnova. Osobne podatke prikupljamo radi osiguranja pružanja tražene usluge, zakonske obveze, prijava nuspojava, slanja obavijesti i što učinkovitijeg odgovora na vaš upit. Zaštita osobnih podataka je trajna, te poduzimamo sve mjere za zaštitu istih sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Konkretna svrha i načini obrade osobnih podataka ovise o svrsi za koju se isti prikupljaju. ALKALOID štiti privatnost i osobne podatke obrađuje pošteno, transparentno i zakonito, a obrada je ograničena samo na one osobne podatke koji su nužni, i za svrhu za koju su prikupljeni u sklopu njegovih poslovnih aktivnosti.

Prikupljeni podaci mogu se obrađivati u sljedeće svrhe:

 • za dijagnosticiranje problema s poslužiteljem i administriranje web stranice,
 • za pružanje informacija o našim proizvodima i uslugama,
 • za omogućavanje korištenja našeg web mjesta i njegovih značajki
 • u druge svrhe za koje ste zatražili ili pristali, ako zakonom nije drugačije određeno,
 • vaši se podaci također mogu koristiti u statističke svrhe i za identificiranje interesa korisnika web stranica

Osobni podaci koje dostavite društvu ALKALOID prilikom korištenja rubrike ''Postavite pitanje'' mogu se koristiti u svrhu davanja odgovora na postavljeno pitanje, razmjene dodatnih podataka u vezi sa zahtjevom i čuvanja tih podataka kao referentnih podataka u sustavima namijenjenim upravljanju pruženim informacijama. ALKALOID može biti u obvezi dostavljene podatke proslijediti nadležnim tijelima sukladno zakonskim obvezama. Vaši osobni podaci neće se koristiti ni u koje druge svrhe.

ALKALOID koristi podatke koje zaprimi u vezi prijava nuspojava isključivo u svrhu praćenja nuspojava, kako bi svaka prijavljena nuspojava bila ispravno dokumentirana, procijenjena i prijavljena u skladu s pravnim obvezama, u svrhu identificiranja, procjene, razumijevanja i preveniranja nuspojava ili bilo kojih drugih rizika vezanih uz korištenje lijekova. ALKALOID može biti u obvezi dostavljene podatke proslijediti nadležnim tijelima sukladno zakonskim obvezama. Vaši osobni podaci neće se koristiti ni u koje druge svrhe

Informacije razmjenjujemo s nacionalnim i europskim tijelima u skladu sa zakonima i propisima o farmakovigilanciji. Međutim, ne možemo kontrolirati kako će oni upotrebljavati vaše podatke.

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE OBRAĐUJEMO

Možete koristiti naše mrežne stranice bez otkrivanja svojih osobnih podataka. Niste obvezni otkrivati svoje osobne podatke kao uvjet korištenja ovih mrežnih stranica, osim ako dobrovoljno pošaljete podatke pomoću jednog od dostupnih obrazaca za određenu svrhu.

Budući da u potpunosti poštujemo načelo minimalne količine podataka predviđenih zakonom, prikupljamo samo one podatke koji su potrebni, relevantni i ograničeni na ono što je potrebno za svrhe za koje se obrađuju.

Kada posjećujete naše mrežne stranice, imajte na umu da prikupljamo sljedeće podatke koji su potrebni kako bismo vam mogli prikazati naše mrežne stranice i kako bismo mogli osigurati njenu stabilnost: naziv pružatelja internetskih usluga, mrežne stranice preko čije poveznice ste došli do naše mrežne stranice, mrežne stranice koje ste posjetili s naših mrežnih stranica i vašu IP adresu.

Vrste osobnih podataka koji će se prikupljati ovise o kategoriji ispitanika i aktivnosti obrade:

 • Farmakovigilancija: Prikupljamo ime, prezime, broj telefona, adresu elektroničke pošte, država stanovanja, datum rođenja, spol, dob i podatke o povezanosti/zanimanju prijavitelja. Moguće je i prikupljanje dodatnih osobnih podataka vezanih uz zdravlje i povijest bolesti pacijenta/ korisnika lijeka, ako je to nužno u svrhu obrade podataka nuspojavi radi izvršavanja zakonskih obveza.
 • Registracija za zdravstvene radnike: Prikupljamo ime, prezime, lozinku i adresu elektroničke pošte zdravstvenih radnika.
 • Postavite pitanje: Možemo prikupljati ime, prezime, adresu elektroničke pošte, kontaktne podatke i ostale podatke povezane s vašim upitom. Osobni podaci koje nam dostavite u vezi s vašim zahtjevom mogu se koristiti samo u svrhu davanja odgovora na postavljeno pitanje, razmjene dodatnih podataka u vezi sa zahtjevom i čuvanja tih podataka kao referentnih podataka u sustavima namijenjenim upravljanju pruženim informacijama. ALKALOID može biti u obvezi dostavljene podatke proslijediti nadležnim tijelima sukladno zakonskim obvezama u području farmakovigilancije. Vaši osobni podaci neće se koristiti ni u koje druge svrhe.

POHRANA I PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider), a s kojima je sklopljen ugovor kojim se osigurava da se takvi partneri pridržavaju svih zakonskih odredbi o zaštiti osobnih podataka.

Ni mi ni naši partneri nećemo proslijediti vaše osobne podatke trećim stranama na korištenje u bilo kojem obliku, osim ako smo za to dobili vašu privolu ili smo to zakonski obvezani učiniti. ALKALOID zadržava kontrolu nad korištenjem tih podataka.

Vaše osobne podatke možemo razmjenjivati s dobavljačima usluga koje za ALKALOID obavljaju poslove nužne radi tehnološkog razvoja i održavanja ovih mrežnih stranica i njihovih funkcionalnosti.

PARTNERI LOCIRANI IZVAN TERITORIJA EUROPSKE UNIJE

Općenito, vaši podaci neće se otkrivati partnerima koji se nalaze izvan teritorija EU. Međutim, posebne statističke podatke (kolačiće) koje sakuplja web stranica otkrit ćemo našoj matičnoj tvrtki ALKALOID AD Skopje, blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skoplje, Sjeverna Makedonija, koja se nalazi izvan teritorija EU (Sjeverna Makedonija) radi procjene korisnosti ove web stranice, marketinga ili tehničke podrške, te se vaši podaci neće koristiti u druge svrhe. Također, ALKALOID poduzima mjere koje osiguravaju da vaši osobni podaci budu dovoljno zaštićeni (i) nametanjem partneru nužnosti iste razine zaštite koja se zahtijeva prema lokalnim zakonima o zaštiti podataka/privatnosti koji se primjenjuju na ALKALOID i (ii) surađivanjem s partnerom iz trećih zemalja koji je identificiran kao siguran od strane Hrvatske agencije za zaštitu osobnih podataka i/ili Europske komisije („odluka o adekvatnosti“) ili (iii) ako ne postoji odluka o adekvatnosti osiguravanjem da se za prijenos primjenjuju odgovarajuće zaštitne mjere kako to zahtijeva zakonodavstvo EU.

ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

ALKALOID provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju sigurnost i povjerljivost vaših osobnih podataka. Naši zaposlenici su obvezni djelovati sukladno našoj internoj politici zaštite podataka, a naši poslovni partneri su se na isto obvezali ugovorima o obradi osobnih podataka, te su oba postupanja usklađena s primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka.

Nadalje, želimo prikupiti i obrađivati samo one osobne podatke koji su primjereni, relevantni i nisu prekomjerni, kako bi se postigle sve naprijed navedene svrhe.

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Prikupljeni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje svih naprijed navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su isti prikupljeni ili obrađeni. ALKALOID određene osobne podatke čuva u vremenskom periodu koji propisuje zakon, odnosno propis, koji obvezuje ALKALOID kao Voditelja obrade na čuvanje podataka.

Ako ste nam dali privolu, vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ako izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

KOLAČIĆI

Da bismo razumjeli kako posjetitelji koriste naše mrežne stranice te kako bismo im omogućili dragocjenije iskustvo korištenja, možda ćemo prikupiti neke vaše podatke posebnim alatom, koji se naziva ''kolačići''.

ALKALOID ne koristi kolačiće za praćenje individualnih posjetitelja ili radi identifikacije korisnika. Osobni podaci generirani putem kolačića se prikupljaju u pseudonimiziranom obliku te su i dalje podložni svim pravima zaštite podataka.

Što su kolačići?

Kolačići su male podatkovne datoteke koje se postavljaju na vaše računalo ili mobilni uređaj kada posjetite mrežne stranice. Kolačiće često koriste pružatelji internetskih usluga kako bi (primjerice) njihove mrežne stranice ili usluge funkcionirale, ili djelovale učinkovitije, kao i za pružanje informacija o izvještavanju.

Kolačići su razlikuju prema njihovim svojstvima:

 • Sesijski kolačići („session cookies“ su kolačići koji se automatski brišu kada se zatvori preglednik) dok trajni kolačići ostaju pohranjeni u pregledniku do isteka određenog roka (koji može trajati nekoliko minuta, dana ili više).
 • Kolačići prve strane (koje postavlja vlasnik mrežnih stranica) ili kolačići treće strane (koje postavlja vanjski partner i koji koristi mrežne stranice za određenu funkcionalnost).
Koje kolačiće mi koristimo?

Koristimo dvije vrste kolačića:

 1. Strogo neophodne kolačiće, koji su potrebni za ispravni rad mrežnih stranica. Bez ovih kolačića, funkcionalnost ovih mrežnih stranica bila bi smanjena.
 2. Funkcionalne kolačiće, koji pamte izbore koje je korisnik odabrao, kako bi se poboljšalo njegovo korisničko iskustvo. Funkcionalni kolačići koje mi koristimo su:
Kolačići Rok trajanja Svrha i sadržaj Svrha i sadržaj
WHGCOOKIECONSENT 12 mjeseci Pohranjuje vašu odluku o prihvaćanju ili odbijanju korištenja analitičkih kolačića.
 1. Analitički kolačići se koriste za analizu mrežnih stranica i u marketinške svrhe. Ti kolačići se koriste na našim mrežnim stranicama kako je dolje opisano:
  Analitika i podešavanje kolačića: Ovi kolačići prikupljaju informacije koje se koriste ili u agregiranom obliku kako bi nam pomogli da bolje razumijemo kako se koriste naše mrežne stranice i koliko su naše marketinške kampanje učinkovite, ili da nam pomogne pri prilagođavanju naših mrežnih stranica i aplikacije za poboljšanje korisničkog iskustva.
Popis korištenih analitičkih kolačića: Rok trajanja
Google Analytics
Google Analytics prikuplja informacije koje nam omogućuju razumijevanje interakcije s našim mrežnim stranicama i u konačnici poboljšava to korisničko iskustvo kako bismo bolje služili vašim potrebama. Za više informacije o Google Analytics, pogledajte https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .
12 mjeseci
Na koji način mogu upravljati kolačićima?

Možete upravljati i/ili izbrisati kolačiće prema želji – za više informacija, pogledajte aboutcookies.org. Možete izbrisati sve kolačiće koji se već nalaze na vašem računalu i možete podesiti većinu preglednika kako bi spriječili pohranu kolačića. Međutim, ako to učinite, morat ćete ručno prilagoditi neke postavke svaki put kada posjetite mrežne stranice, a moguće je da neki servisi i funkcionalnosti neće raditi.

Koristimo analitičke kolačiće isključivo na temelju vaše privole. Kada prvi put posjetite ove mrežne stranice, pojavit će se grafički baner koji pita želite li nam dati svoju privolu za postavljanje kolačića. Ako kliknete dugme „Prihvaćam“ u baneru ili kliknete „Omogućiti“ u odjeljku „Popis korištenih analitičkih kolačića“, smatrat će se da ste dali privolu za korištenje gore navedenih analitičkih kolačića, te ćemo postaviti te kolačiće na vaše računalo. Baner se više neće pojaviti dok god je kolačić i dalje aktivan. Ako u bilo kojem trenutku odlučite drugačije i želite odbiti korištenje analitičkih kolačića, molimo da kliknete „Onemogućiti“ u odjeljku „Popis korištenih analitičkih kolačića“.

Koliko često ćemo ažurirati ovu Izjavu o kolačićima?

Možemo ažurirati ovu Izjavu o kolačićima s vremena na vrijeme kako bi uvrstili, primjerice, izmjene za kolačiće koje koristimo ili iz drugih operativnih, pravnih ili regulatornih razloga. Stoga, molimo da redovno pregledavate ovu Izjavu o kolačićima za informacije o načinu kako koristimo kolačiće i vezanim tehnologijama.

Datum na dnu ove Izjavu o kolačićima označava posljednje ažuriranje Izjave.

VAŠA PRAVA

Pravo na informacije, pristup i ispravak. Imate pravo na obaviještenost i u bilo kojem trenutku možete zatražiti informacije i pojedinosti o tome kako obrađujemo vaše osobne podatke, kao i pravo na pristup, ispravak i ažuriranje bilo kojih osobnih podataka pohranjenih u našem sustavu ako smatrate da bi ti podaci mogli biti nevažeći, nepotpuni ili neispravni.

Pravo na brisanje. Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi možemo biti obvezni izbrisati takve osobne podatke..

Pravo na ograničenje obrade i pravo ulaganja prigovora na obradu. Pod određenim uvjetima, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade podataka određene kategorije i pravo na prigovor na obradu osobnih podataka.

Pravo na povlačenje svoje privole. Imate pravo povući svoju privolu za korištenje vaših osobnih podataka u bilo koje vrijeme. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Pravo na prenosivost podataka. Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

ALKALOID d.o.o.

Slavonska avenija 6A,
10000 Zagreb

za Službenika za zaštitu podataka

Email Službenika za zaštitu podataka: dpo@alkaloid.hr

U svakom slučaju, uz gore navedena prava, također imate pravo, ukoliko smatrate da se vaša prava krše, podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Koliko često ćemo ažurirati ovu Izjavu o kolačićima?

Ova se Obavijest može povremeno mijenjati.

ALKALOID će postaviti ažuriranu verziju Obavijesti na ovu stranicu i po potrebi vas može na neki drugi način obavijestiti o promjenama.

Datum zadnjeg izmijenjenog izdanja: 09.09.2020., Zagreb