Prijenos vrijednosti

Alkaloid d.o.o. u potpunosti podupire ciljeve Kodeksa ponašanja Europske udruge proizvođača generičkih lijekova(EGA) u interakciji sa zdravstvenom zajednicom i transparentnom odnosu farmacetuske industrije sa zdrastvenim organizacijama i zdrastvenim radnicima, te sukladno tome javno objavljuje prijenos vrijednosti izvršen od strane društva Alkaloid d.o.o.

Metodologija- sukladno odredbama Kodeksa, prijenos vrijednosti podijeljen je prema primateljima:

 • organizacijama pacijenata
 • zdravstvenim organizacijama; dvije grupe (naknade za usluge i naknade za donacije), a svaka stavka sadrži naziv organizacije, kratki opis (svrhu) prijenosa te iznos
 • zdravstvenim radnicima; naknade za usluge te naknade za edukacije, seminare, kongrese.
 • Naknade za usluge se navode poimence ili u ukupnom broju zdravstvenih radnika s pripadajućim iznosima. Edukacije, seminari, kongresi navedeni su po nazivu edukacije, seminara, kongresa, broju zdravstvenih radnika te ukupnim iznosom. Svi navedeni iznosi uključuju PDV.

  Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, poimenično su navedeni samo oni zdravstveni radnici koji su dali svoju izričitu pisanu privolu za objavu svojih osobnih podataka.

  "Simbioza za zdraviji život i budućnost“

  Postojimo i uspješno poslujemo preko 8 desetljeća. Svake smo godine u svakom segmentu potpuno posvećeni i težimo unapređivanju poslovanja, razvoju i rastu i to na ambiciozan i održiv način. No, nikada ne zaboravljamo ljude, okoliš i društvo kojem pripadamo.

  Prijenos vrednosti 2017
  Prijenos vrednosti 2018
  Prijenos vrednosti 2019