RIJEČ GENERALNOG DIREKTORA/PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA ALKALOID AD SKOPJE

2018. godina bila je obilježena raznim izazovima u odnosu na geopolitička strujanja, koji mogu na globalnoj i nacionalnoj razini utjecati na gospodarstvo.

Na nacionalnoj je razini napravljen značajan iskorak u odnosu na rješavanje pitanja imena, čime je unaprijeđen postupak euroatlantske integracije i čime se daje pozitivan impuls, a makedonsko se gospodarstvo stavlja u središte interesa.

REZULTATI

Unatoč svim objektivnim i subjektivnim izazovima, Alkaloid AD Skopje je uspio ostvariti pozitivne financijske rezultate poslovanja ulaganjem iznimnih napora i primjenom mjera opreza u svakodnevnom poslovanju.

Ostvarili smo ukupan konsolidirani promet od prodaje u iznosu od 9.783.285.973 MKD, što predstavlja rast za 8%. Pojedinačna neto dobit iznosila je 848.199.257 MKD, što predstavlja rast za 11%, dok je konsolidirana neto dobit iznosila 862.410.928 MKD, odnosno 7% više u odnosu na 2017. godinu.

85% ukupne (konsolidirane) prodaje ostvareno je u segmentu Farmaceutika, 9% u segmentu Kozmetika, 3% u segmentu Botanika, a 3% u segmentu Kemikalije.

Od ukupne konsolidirane prodaje, 37% ostvareno je na makedonskom tržištu, dok se 63% odnosi na plasmane na ostalim tržištima. Od toga se 35% odnosi na tržišta jugoistočne Europe, 21% na tržišta zapadne Europe, 6% na plasmane u Rusiji i CIS-u, a 1% na ostala tržišta.

Tijekom 2018. godine zaposlili smo 166 novih radnika, a ukupan broj zaposlenika društva Alkaloid AD Skopje na dan 31.12.2018. iznosio je 2022.

BURZOVNO POSLOVANJE

Prema podacima makedonske burze, dionice Alkaloida ponovo su tijekom 2018. godine bile među najlikvidnijim dionicama kojima se najviše trgovalo.

Kao jedna od vodećih kompanija na Makedonskoj burzi, Alkaloid AD Skopje sudjelovao je u redovnim burzovnim poslovima s utrženih 574.304.677 MKD, što predstavlja 13,48% ukupnog prometa zabilježenog na prvom službenom tržištu Burze u 2018. godini..

Cijena dionice društva Alkaloid AD Skopje kretala se od 7.400 MKD do 8.629 MKD, uz prosjek od 8.050,33 MKD, što predstavlja rast prosječne cijene za 26.97% u odnosu na 2017. godinu. Dividenda na dionice društva Alkaloid AD iznosila je 3.29%, što predstavlja znatno bolje ulaganje u odnosu na oročenu štednju.

Alkaloidu je kao pobjedniku na natjecanju 105 kompanija uvrštenih na burzu na 20. Konferenciji Makedonske burze dodijeljeno priznanje „Kristalno zvono 2018.“ za visoku razinu korporativnog upravljanja, transparentnosti poslovanja i kvalitete komunikacije s ulagateljima, institucijama i širom javnošću.

NOVI POSLOVI

2018. godina obilježena je trendom širenja odobrenja za stavljanje proizvoda u promet i pokretanja novih projekata. Odradili smo 44 in-license i out-license projekta u raznim dijelovima svijeta..

Ishodili smo 163 odobrenja za stavljanje farmaceutskih proizvoda u promet te 97 odobrenja za medicinske proizvode i dodatke prehrani. U 2018. godini dobili smo prvo odobrenje za afričko tržište i potpisali prvi out-license ugovor s tvrtkom Sandoz, jednom od vodećih farmaceutskih kompanija u svijetu, za njemačko tržište.

Putem Odjela za razvoj poslovanja ostvarili smo preko 10 milijuna EUR na realizaciji raznih projekata te smo intenzivno radili na novim portfeljima proizvoda za koje su nam srednjoročna i dugoročna očekivanja optimistična.

ULAGANJA

U 2018. godini ukupna ulaganja kompanije iznosila su 1.081.736.913 MKD, odnosno 26% više nego u 2017. godini. Alkaloid je u 2018. godini od Makedonske trgovačke komore primio priznanje za najveća realizirana ulaganja u zemlji.

Stalne investicijske aktivnosti provođene u skladu s planom kapitalnih ulaganja obuhvaćale su: nabavu novog stroja za proizvodnju tableta (kapacitet u ovom segmentu time je povećan za 50%) i ugradnju nove opreme za sušenje granula (čime je kapacitet proizvodnje našeg vodećeg proizvoda Pancef ® (cefiksim) udvostručen)). Kako bismo povećali kapacitet proizvodnje na našem vodećem izvoznom tržištu, naručili smo novu liniju za pakiranje za proizvodnju u Beogradu u Srbiji.

S ciljem usklađivanja s propisima EU o krivotvorenim farmaceutskim proizvodima, tijekom 2018. godine dovršili smo instalaciju softvera za serijalizaciju i odgovarajuće opreme u sve linije za pakiranje..

Kompanija je tijekom 2018. godine potpisala ugovor s Agencijom za ulaganja Vlade Republike Sjeverne Makedonije prema kojem je dužna uložiti najmanje 50 milijuna EUR tijekom razdoblja od 5 godina, a ukoliko bi stalno ispunjavao sve ugovorne obveze, Alkaloid bi ostvario povrat od 10% na uloženi iznos, odnosno do milijun eura godišnje. Prva je ugovorna naknada u iznosu od 35.292.916 MKD isplaćena u 2018. godini. Alkaloid je usto potpisao ugovor s Državnim zavodom za inovacije, temeljem kojega bi kompanija trebala razviti nov inovativan proizvod, a za to bi joj se sukcesivno isplatilo 14.536.980 MKD.

KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Kao jedna od glavnih karakteristika kompanije i glavni prioritet u poslovanju, društveno odgovorne aktivnosti nastavile su se intenzivno obavljati tijekom 2018. godine.

Osmu su se godinu zaredom zaposlenici kompanije pod pokroviteljstvom Zaklade „Trajče Mukaetov“ udružili u humanitarnom projektu i prikupili 1.101.344,00 MKD (oko 18.000 EUR), a sredstva su namijenjena udruzi za rijetke bolesti „Život s izazovima“ iz Bitole.

Zaklada „Trajče Mukaetov“ već jedanaestu godinu zaredom dodjeljuje stipendije nadarenim studentima medicine i farmacije za studiranje na državnom sveučilištu „Sv. Ćiril i Metod“.

Od 458 stipendista (224 studenta farmacije i 234 studenta medicine), njih 112 aktivno ostvaruje stipendiju, a 76 ih je već diplomiralo i započelo karijeru u Alkaloidu.

U proteklih smo 11 godina uložili 1,36 milijuna EUR u stipendije za buduće farmaceute i doktore medicine. U proteklih smo 9 godina donirali preko 21.000 EUR diplomcima Farmaceutskog fakulteta i Medicinskog fakulteta državnog sveučilišta „Sv. Ćiril i Metod“, a putem humanitarnih događaja koje smo organizirali u proteklih 8 godina donirali smo preko 110.000 EUR raznim institucijama.

S ciljem poticanja kreativnosti i davanja doprinosa akademskom razvoju apsolvenata, njihovom profesionalnom profiliranju i pripremanju za suočavanje s budućim poslovnim izazovima, društvo Alkaloid AD Skopje potpisalo je „Memorandum o suradnji na pripravničkom programu“ s četiri fakulteta u sklopu Sveučilišta sv. Ćiril i Metod: s Farmaceutskim fakultetom, Medicinskim fakultetom, Kemijskim zavodom Prirodoslovnog fakulteta te Tehnološko-metalurškim fakultetom. Prvi je pripravnički ciklus pokrenut u svibnju i lipnju 2018. godine. 11 od 17 pripravnika ostalo je raditi u kompaniji.

Alkaloidov je pripravnički program zajednički projekt kompanije, najvećeg sveučilišta u državi i studenata koji predstavljaju buduću radnu snagu zemlje.

БAlkaloid i Sveučilište sv. Ćiril i Metoda ovim projektom planiraju izraditi, prilagoditi i sadržajno koordinirati obrazovne programa u skladu s međusobnim potrebama u optimalnom obimu za obrazovno-pripravnički proces. Kao društveno odgovorna kompanija želimo uključivati studente u naše svakodnevne poslovne aktivnosti i procese kako bismo im ojačali radne vještina. Cilj nam je putem ovog pripravničkog programa ostvariti sinergiju od koje bi koristi imali svi sudionici, dok bi se znanstveno-istraživačke aktivnosti u zemlji podigle na novu, višu razinu. Zahvaljujući tim projektima nova će generacija milenijalaca moći iskoristiti priliku za širenje znanja i stjecanje novih praktičnih vještina u stvarnim procesima.

PERSPEKTIVA

Premda prema državnim statistikama postoji nedostatak radnika za određena zanimanja, mladi ljudi napuštaju zemlju u potrazi za boljim gospodarskim uvjetima, a među radnicima postoji manjak iskustva i motiviranosti, Alkaloid će maksimalno nastojati promijeniti to stanje, barem u svom djelokrugu. Težit ćemo malim, no značajnim unapređenjima i to ne samo u odnosu na modernizaciju poslovanja kompanije u smislu uvođenja inovacija, već i u smislu poboljšavanja kvalitete života mladih i podizanja znanstveno-istraživačkih aktivnosti na novu, višu razinu.

Kompanija jest i ostat će vodeći primjer vrhunske kvalitete procesa, kvalitetno osposobljenih i motiviranih djelatnika, primjene normi sukladnih svjetskim propisima u ovom sektoru te iznimno konkurentnih proizvoda koji se trenutno uredno prodaju u gotovo 40 zemalja svijeta.

Živko Mukaetov
Generalni direktor/Predsjednik Upravnog odbora