USA 

Alkaloid USA LLC

Alkaloid USA LLC. se bavi marketingom i promocijom Alkaloidovih proizvoda u SAD-u, uključujući promociju Good Nature proizvoda (organski čajevi) te provođenje projekata razvoja poslovanja na području farmaceutskih proizvoda.

KONTAKT

Telefon: + 1 614 939 9488
Fax:+ 1 614 939 9498
e-mail: vstavroff@alkaloid.com.mk
e-mail: vstavroff@alkaloidusa.com
Konakt osoba: Vera Stavroff

ADRESA

Alkaloid USA LLC.
6535 West Campus Oval
Suite 130, New Albany
Ohio 43054, USA