SLOVENIA

ALKALOID- FARM d.о.о.

Na tržištu Slovenije Alkaloid AD Skopje posluje putem kompanije ALKALOID- FARM d.o.o., koja radi na promociji Alkaloidovih proizvoda u Sloveniji.

KONTAKT

Telefon: + 386 1 3004 290
Fax: + 386 1 3004 291
Электронная почта: alma.b@alkaloid.si
Kontakt osoba: Alma Bunic

ADRESA

ALKALOID- FARM d.о.о. LJUBLJANA
Slandrova ulica 4,
1231 Ljubljana – Crnuce, Ljubljana, Slovenija

ALKALOID- INT d.о.о.

Kompanija društva Alkaloid AD Skopje u Sloveniji.

Ovo društvo ima dozvolu za uvoz farmaceutskih proizvoda u EU, GMP potvrdu za stavljanje serija lijekova u promet te QP potvrdu za stavljanje serija lijekova u promet u EU.

Usto je i nositelj odobrenja za stavljanje u promet u raznim decentraliziranim postupcima (DCP).

Ako ste zainteresirani za ishođenje odobrenja za stavljanje lijeka u promet putem društva Alkaloid-INT za bilo koje tržište EU ili za in-license aranžman, obratite se na:
business.development@Alkaloid.com.mk

Ako želite izravno kontaktirati društvo Alkaloid-INT, obratite se na info@alkaloid.si

Kontakt osoba: Emil Micajkov

KONTAKT

Telefon: + 386 1 3004 290
Fax: + 386 1 3004 291
e-mail: info@alkaloid.si
Kontakt osoba: Emil Micajkov

АDRESA

ALKALOID- INT d.о.о. LJUBLJANA
Slandrova ulica 4,
•1231 Ljubljana – Crnuce, Ljubljana, Slovenija

ALKA LAB

Laboratorij društva Alkaloid AD Skopje za ispitivanje serija lijekova u EU, za potrebe ispitivanja i stavljanja u promet serija u EU.

KONTAKT

Telefon: +386 1 777 11 20
Fax: + 386 1 777 11 21
e-mail: barbara.skvarc@alka-lab.si
Kontakt osoba: Barbara Skvarč

ADRESA

ALKA-LAB d.o.o.
Celovška cesta 40a
1000 Ljubljana, Slovenija