SRBIJA

Alkaloid d.o.o.

Kompanija društva Alkaloid AD Skopje s lokalnim proizvodnim postrojenjem u Srbiji za potrebe lokalnog tržišta.  Ovo društvo ima timove za marketing i prodaju koji se brinu za etičku promociju Alkaloidovih gotovih proizvoda na srpskom tržištu farmaceutskih proizvoda.

KONTAKT

Telefon: + 381 11 3679 070
Fax: + 381 11 3679 071
e-mail: office@alkaloid.co.rs
Kontakt osoba: Igor Petrov

ADRESA

Alkaloid d.o.o.
Ul Prahovska 3
11000 Beograd, Serbia