UKRAJINA

“Alkaloid Kiev” Co.LTD

Na tržištu Ukrajine Alkaloid AD Skopje posluje putem kompanije ‘’Alkaloid Kiev’’ Co.LTD, koja je zadužena za etičko oglašavanje i promociju Alkaloidovih proizvoda.

KONTAKT

Telefon: + 38(044) 390 60 66
Fax: + 38(044) 393 21 20
e-mail: dkaranfilov@alkaloid.com.ua
Kontakt osoba: Dejan Karanfilov

ADRESA

"Alkaloid Kiev” Co. Ltd.
15/1A Kyrylivska street, office 4
04080, Kiev, Ukraine