Upravni odbor

Zivko Mukaetov

ŽIVKO MUKAETOV

Predsjednik Upravnog odbora i Generalni direktor društva Alkaloid AD Skopje. Diplomirao je strojarstvo, a nakon toga stekao i postdiplomski stupanj na institutu Chartered Institute of Marketing u Londonu, UK. Član je Upravnog odbora od 2004. godine, a predsjednikom Upravnog odbora imenovan je 2007. godine. Nadležan je za ukupno poslovanje Alkaloid Grupe.

VIKTOR STOJČEVSKI
Viktor Stojcevski

Član Upravnog odbora i Financijski direktor kompanijeDiplomirani je ekonomist. Član je Upravnog odbora od 2013. godine. Nadležan je za financijsko poslovanje kompanije.

MILKICA GLIGOROVA
Milkica Gligorova

Članica Upravnog odbora, Direktorica proizvodnog segmenta PC Farmacija u društvu Alkaloid AD Skopje.Diplomirala je farmaciju, smjer farmaceutska tehnologija. Članica je Upravnog odbora od 2004. godine. Nadležna je za sve poslove proizvodnje u PC-u Farmacija.

GJORGI JOVANOV
Gjorgi Jovanov

Član Upravnog odbora i Direktor dioničkog poslovanja i imovinskih poslova kompanije.Diplomirani je ekonomist. Nadležan je za poslovanje u segmentu dionica i vlasništva.

KIRE ICEV
Kire Icev

Član Upravnog odbora, Direktor Odjela općih poslova u društvu Alkaloid AD Skopje. Diplomirani je inženjer strojarstva. Član je Upravnog odbora od 2007. godine. Nadležan je za ukupno poslovanje Odjela općih poslova.