27. lis 2023.

RIJEČ IZVRŠNOG DIREKTORA/PREDSJEDNIKA UPRAVE DRUŠTVA ALKALOID AD SKOPJE


Živko Mukaetov

Glavni izvršni direktor / predsjednik Uprave Alkaloida AD


2022. bila je još jedna u nizu godina ispunjenih izazovima: neizvjesnostima u vezi zdravlja, logistike i gospodarstva. Naslovi ekonomskih članaka najavljivali su pesimistične scenarije poput smanjenja industrijske proizvodnje u regiji, rasta stopa nezaposlenosti, rasta stopa inflacije i nestabilnosti cijena sirovina, a to su tek najistaknutiji od njih. Ta teška vremena, a posebno ovakva, obilježena raznim prefiksima, zahtijevaju posebnu pozornost i primjenu mjera opreza na svim razinama operativnog upravljanja.


Unatoč svim objektivnim i subjektivnim teškoćama s kojima se susretao tijekom 2022. godine, Alkaloid je uspio ostvariti pozitivne financijske rezultate poslovanja.


Ostvarili smo ukupni konsolidirani prihod od prodaje u iznosu od 14.289.050.974 MKD, a konsolidirana neto dobit iznosila je 1.463.420.874 MKD, što za obje stavke predstavlja povećanje za 12% u odnosu na 2021. godinu.


32% prodaje ostvareno je na domaćem tržištu, dok je 68% ostvareno na izvoznim tržištima, od čega 30% otpada na tržišta jugoistočne Europe, 21% na tržišta zapadne Europe, 16% na tržišta istočne Europe, a 1% na ostala tržišta. Najveći rast zabilježen je na tržištu Poljske gdje nam se plasman udvostručio, Rumunjske gdje bilježimo rast od 81%, SAD-a gdje bilježimo rast od 51%, Grčke gdje je prodaja narasla za 41%, Gruzije gdje je narasla za 35% i Bugarske gdje smo ostvarili rast od 25%.


Tijekom 2022. ostvarili smo prvu značajniju prodaju farmaceutskih proizvoda u Portugalu, Mongoliji i Čileu.


88% ukupnih plasmana ostvareno je u farmaceutskom segmentu, 7% u segmentu kozmetike, 2% u segmentu botanike i 3% u segmentu kemikalija.


BURZOVNO POSLOVANJE


Sukladno evidencijama Makedonske burze, dionice Alkaloida su tijekom 2022. ponovo bile među dionicima kojima se najviše trgovalo te najlikvidnijim dionicama. Kao jedna od vodećih kompanija na Makedonskoj burzi, Alkaloid AD Skopje sudjelovao je u redovnom burzovnom poslovanju s trgovinom u vrijednosti 887,473,666 MKD, što predstavlja 20,88% ukupnog prometa zabilježenog na prvom službenom tržištu Burze u 2022. godini. Cijena dionice društva Alkaloid AD Skopje kretala se od 15.556 MKD do 19.400 MKD, uz prosječnu vrijednosti od 17.475,80 MKD, što predstavlja rast prosječne cijene od 10,61% u odnosu na 2021. godinu.


Makedonska burza dodijelila je 2022. godine Alkaloidu prestižnu nagradu za Najtransparentnije uvršteno dioničko društvo 2022. godine u dvije kategorije, prema izboru sudionika na tržištu i novinara. Alkaloid je u konkurenciji dioničkih društava s tržišnom kapitalizacijom većom od 50 milijuna osvojio još dvije nagrade – Nagradu za najveći rast prometa i Nagradu za dionicu godine. Glasanje investicijske javnosti organizirali su Makedonska burza i web portal Faktor.


INVESTICIJE


Sukladno politici stalnog ulaganja koju kompanija primjenjuje, tijekom 2022. smo se suvereno držali zacrtanog puta na način da smo 1.474.213.000 MKD rasporedili za povećavanje i diversifikaciju proizvodnih kapaciteta, pri čemu ističem naš mega-projekt Odjel tableta 2, koji obuhvaća unapređenje tehnoloških procesa, širenje laboratorijskih i skladišnih objekata i više projekata na području energetske učinkovitosti.


Što se tiče investicija u regiji, čija vrijednost u proteklih 5 godina iznosi 104,1 milijun EUR, Western Balkans Six Chamber Investment Forum dodijelio je Alkaloidu nagradu „Vodećeg investitora u regiji“. S obzirom na značaj dosljednog ulaganja i unapređivanja na svim područjima poslovanja, što je Alkaloidovom poslovnom politikom utvrđeno kao visok prioritet, ova nagrada predstavlja još jednu značajnu potvrdu ostvarenja kompanije.


Tijekom 2022. godine otvorili smo 21. podružnicu i to u Bukureštu, u Rumunjskoj koja nam je jedno od najbrže rastućih i strateški najvažnijih tržišta. Za potrebe obrazovanja budućih zdravstvenih djelatnika provodile su se aktivnosti Zaklade Trajče Mukaetov, koja je tijekom 2022. godine dodijelila 40 novih stipendija studentima medicine i farmacije na državnom sveučilištu. Sretni smo što smo sudjelovali u uspješnoj priči o 619 stipendista tijekom proteklih 15 godina. U tom smo razdoblju uložili preko 122 milijuna MKD u stipendije Zaklade i jednokratne premije za odlične studente.


IZGLEDI


Za 2023. godinu najavljeni su turobni scenariji. U tim je specifičnim okolnostima, a posebno tijekom protekle teške tri godine, Alkaloid uspio osigurati plasmane na sva tržišta na kojima smo prisutni. I dalje smo pouzdan partner zdravstvenim sustavima u zemlji i inozemstvu te na taj način osiguravamo nesmetanu opskrbu visokokvalitetnim proizvodima po povoljnim cijenama, uz distribucijske kanale gdje postoje smetnje. Čvrsto smo odlučili ostati na tom putu, raditi na daljnjoj globalizaciji brenda Alkaloid te primjenjivati znanje, stručnost, visoke etičke standarde i profesionalan pristup u ukupnom poslovanju.