O ALKALOIDU HRVATSKA


Alkaloid je prisutan na hrvatskom tržištu više od 50 godina, kao jedna od najvećih generičkih kompanija na tržištu. 

Kroz sve te godine, uz proizvode za cijelu obitelj, odrastale su generacije, i na taj način stvarale tradiciju – tradiciju naše kvalitete. 

Kroz svoje poslovanje Alkaloid je kontinuirano razvijao kvalitetnu suradnju s velikim brojem zdravstvenih radnika i zdravstvenih institucija.

Društvo Alkaloid d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu zapošljava preko 50 zaposlenika, većinom visokoobrazovanog kadra. Na tržištu smo prisutni sa širokim portfeljem lijekova i dodataka prehrani, te medicinskih proizvoda. 

Uz visoku kvalitetu proizvoda i usluga, radili smo na usavršavanju i unapređivanju znanja i tehnologija, te obezbedili kontinuirani rast na tržištu. Alkaloid zauzima 6. mjesto po volumnoj prodaji na hrvatskom tržištu, suglasno podatcima IQVIA database, vol (units) MAT ožujak 2022. 

Ujedno smo i kompanija koja je socijalno osviještena i vođena načelima društvene odgovornosti i humanog programsko-proizvodnog opredjeljenja usmjerenog, prije svega, krajnjim korisnicima, našim pacijentima.