POSLOVNA USKLAĐENOST


POSLOVNA USKLAĐENOST Etički kodeks društva Alkaloid iskaz je naše predanosti poštivanju etičkih pravila i pridržavanju propisa, poslovne politike i pravila, kao i upravljanju našim poslovnim djelatnostima. Ključne vrijednosti i etičke norme sadržane u Kodeksu uspostavljaju okvir u kojem poslujemo. Naše upravne strukture snažno podržavaju Alkaloidov sustav usklađenosti, a istu predanost očekujemo od naših zaposlenika, poslovnih partnera i vanjskih suradnika. Poslovna usklađenost Alkaloida je integrirani sustav poslovnih politika, pravila, procesa, kontrolnih mehanizama i alata kojima se u Alkaloidu koristimo za osiguranje usklađenosti s etičkim normama i načelima, zakonskim odredbama i internim aktima, kao i za sprječavanje rizika od kršenja Kodeksa, a time i očuvanje i njegovanje korporativnog integriteta.

KODEKS PONAŠANJA

U svom poslovanju Alkaloid primjenjuje najviše etičke norme i standarde. Kodeks ponašanja je ključni element u izgradnji etične poslovne kulture i jamstvo održivog rasta i razvoja tvrtke.

KODEKS PONAŠANJA U INTERAKCIJI SA ZDRAVSTVENIM RADNICIMA I ETIČKOG OGLAŠAVANJA