Politika Integriranog sustava upravljanja


Razvoj i unaprjeđivanje propisa, normi i smjernica doveli su do integracije i kontinuiranog unaprjeđenja Integriranog sustava upravljanja (IMS).

Alkaloidov IMS je važan sustav poslovnih i specifičnih procedura i pravila za sjedište društva Alkaloid AD i njezine povezane tvrtke-kćeri i predstavništva.


Integrirani sustav upravljanja sastoji se od sustava profitnih centara, tj. programa/tvrtki-kćeri unutar Alkaloida, kako slijedi:


• Sustav farmaceutske kvalitete u PC Farmacija, koji se temelji na cGMP zahtjevima za proizvodnju i kontrolu sigurnih, učinkovitih i kvalitetnih lijekova za primjenu kod ljudi i međunarodnim normama ISO 9001 i ISO 14001, kao i normi ISO 13485 za medicinske proizvode i normi HACCP za sigurnost hrane (dodaci prehrani).


• Sustav kvalitete, zaštite okoliša i sigurnosti hrane u PC Kemija, Kozmetika, Biljni proizvodi – Program Biljni proizvodi temelji se na zahtjevima norme HACCP/Opća načela zdravstvene ispravnosti hrane (CAC/RCP 1-1969 Rev.4-2003) i HALAL za sigurnost hrane, međunarodnim normama ISO 9001 i ISO 14001, ISO 45001, FSSC 22000 (za čajeve).


• Sustav organske proizvodnje za organske biljne proizvode tvrtke Alkaloid AD Skopje - PC Kemija, Kozmetika, Biljni proizvodi - Program Biljni proizvodi, u skladu s Uredbom (EZ) br. 834/2007 i (EZ) br. 889/2008 i normama USDA-NOP i JAS.


• Sustav kvalitete u PC Kemija, Kozmetika, Biljni proizvodi - Program Kozmetika temelji se na cGMP zahtjevima (za lijekove), Direktivi 1223/2009/EZ za proizvodnju kozmetičkih proizvoda, kao i međunarodnim normama ISO 14001 i ISO 45001.


• Sustav kvalitete u PC Kemija, Kozmetika, Biljni proizvodi - Program Kemijski proizvodi - Medicinski proizvodi temelji se na zahtjevima normi ISO 13485 i ISO 9001, kao i Europske direktive 93/42/EEZ o medicinskim proizvodima, Direktive 2007/47/EZ i primjenjivih smjernica MEDDEV.


• Sustav kvalitete u PC Kemija, Kozmetika, Biljni proizvodi - Program Kemijski Proizvodi temelji se na zahtjevima normi ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.


• Alkaloidov integrirani sustav upravljanja ujedinjuje sve tvrtke-kćeri u provođenju korporativne funkcije društva. Integrirani sustav upravljanja je dokumentirani sustav procesnog modela s funkcionalnom vrijednošću u okviru opće politike tvrtke Alkaloid AD.


Važni dokumenti su Alkaloidova Politika integriranog sustava upravljanja, koja je usko povezana s vizijom i misijom društva, IMS Priručnik, Glavni plan zaštite okoliša, procedure, standardni operativni postupci (SOP), upute i drugi dokumenti. Naši su ciljevi očuvanje zadovoljstva kupaca, poslovnih partnera, zaposlenika i dioničara, kao i kontinuirano unaprjeđivanje IMS-a.