Politika Privatnosti

Voditelj obrade:

ALKALOID d.o.o.

Slavonska avenija 6A

10000 Zagreb

Republika Hrvatska

 

OIB: 28052499240

e-mail: [email protected]

tel: +385 1 63 11 920

OPĆE INFORMACIJE


Ova Politika privatnosti usklađena je s UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA d 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i drugim primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka.


U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, društvo ALKALOID d.o.o. (dalje u tekstu: ALKALOID) je Voditelj obrade, odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju. ALKALOID kao Voditelj obrade podataka jamči da će se vaši osobni podaci čuvati i zaštititi u skladu s primjenjivim zakonima i unutarnjom politikom zaštite podataka.

VAŠA PRAVA

Pravo na informacije, pristup i ispravak. Imate pravo na obaviještenost i u bilo kojem trenutku možete zatražiti informacije i pojedinosti o tome kako obrađujemo vaše osobne podatke, kao i pravo na pristup, ispravak i ažuriranje bilo kojih osobnih podataka pohranjenih u našem sustavu ako smatrate da bi ti podaci mogli biti nevažeći, nepotpuni ili neispravni.


Pravo na brisanje. Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi možemo biti obvezni izbrisati takve osobne podatke..


Pravo na ograničenje obrade i pravo ulaganja prigovora na obradu. Pod određenim uvjetima, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade podataka određene kategorije i pravo na prigovor na obradu osobnih podataka.


Pravo na povlačenje svoje privole. Imate pravo povući svoju privolu za korištenje Vaših osobnih podataka u bilo koje vrijeme. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Da biste se odjavili od marketinških komunikacija koje je poslao bilo koji medij, uključujući i društvene mreže trećih strana, možete se u bilo kojem trenutku odjaviti klikom na linkove dostupne u našim obavijestima, prijavljivanjem na website-ove/aplikacije ili društvene mreže trećih strana i prilagođavanjem Vaših korisničkih preferencija u profilu Vašeg korisničkog računa na način da uklonite odgovarajuća polja.


Pravo na prenosivost podataka. Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.


Obrasci zahtjeva za ostvarivanje naprijed navedenih prava mogu se preuzeti na sljedećem linku: https://alkaloid.hr/hr/zahtjev-za-ostvarivanje-prava-ispitanika


Ako imate pitanje ili želite ostvariti svoja gora navedena prava, možete nam poslati email, obrazac ili redovnu poštu na sljedeće kontaktne podatke:



ALKALOID d.о.о.

Slavonska avenija 6А

10000 Zagreb

 

za Službenika za zaštitu podataka


Email Službenika za zaštitu podataka: [email protected]  


U svakom slučaju, uz gore navedena prava, također imate pravo, ukoliko smatrate da se Vaša prava krše, podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

IZMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti stupa na snagu danom objave na web stranici.


ALKALOID ovu Politiku privatnosti može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na ovoj web stranici. Izmjene stupaju na snagu odmah nakon objave.


Datum zadnjeg izmijenjenog izdanja: 23.11.2023.